top of page

Mali Odkrywcy

jest niepubliczna placówką otwarta w godzinach 7.00- 17.30.

Zapisy prowadzone są cały rok kalendarzowy w miarę wolnych miejsc.

U nas zrealizujesz bon żłobkowy- 400 zł;

pomagamy w uzyskaniu dofinansowania z Zus'u - 400 zł!

(dla dzieci nie objetych RKO)
 

Wpisowe 600 zł

Opłata jest jednorazowa i bezzwrotna.

Wpisowe obejmuje:

* ubezpieczenie NNW;

* godziny adaptacji;

* materiały dydaktyczne i plastyczne;

* organizowane atrakcje w ciągu roku.

ABONAMENT

stały, bez limitu godzin

Dziecko ma możliwość przebywania w placówce w godzinach otwarcia od poniedziałku do piątku.

1600 zł *

* plus 17 zł dzienna stawka żywieniowa.

ABONAMENT

do 100 h/ mc

Dziecko ma możliwość przebywania w placówce w godzinach otwarcia od poniedziałku do piątku

100h w miesiącu.

1400 zł *

 * plus 17 zł dzienna stawka żywieniowa, naliczana za każdy dzień obecności Dziecka.

 

**Każda rozpoczęta godzina powyżej abonamentu kosztuje 20 zł.

*W przypadku zgłoszenia nieobecności Dziecka do godziny 20 dnia poprzedniego, stawka nie jest naliczana.

Miesięczny abonament obejmuje:

opiekę przez wykwalifikowaną kadrę, zabawy ogólnorozwojowe, zabawy sensoryczne i muzyczno- ruchowe.

Cena nie zawiera:

pieluch, kosmetyków, mokrych chusteczek.

Wszystkie opłaty należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy:

36114020040000310278054531

bottom of page